Во периодот од 03-14 јули 2017 година, пет студенти од Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје обавија летна пракса на клиниките на Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул, Р. Турција.

Клиничката пракса се обавува врз основа на договорот помеѓу двата Факултета од 2012 година година и успешно се спроведува секоја година со што се овозможува на студентите од двата факултети да стекнат практични знаења и вештини надвор од рамките на сопствениот факултет.