Заеднички собир Вет-Истанбул група и Денови на ветеринарна медицина 2018

Тука можете да погледнете дел од настаните што се одвиваа за време на 8th International Days of veterinary medicine 2018 & 5th International Vet-Istanbul Group Congress.