Интерен конкурс за избор на најдобри научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2020 година

Почитувани,

Ве известувам дека Одборот за избор на најдобар научник/уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје распишува Конкурс за избор на најдобар научник/уметник на УКИМ за 2020 година и истиот може да се преземе од следниот линк –http://www.ukim.edu.mk/interen-konkurs.