Archive of Announcements

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 05.07.2017 god. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 06.07.2017 god. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 07.07.2017 god. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 29.06.2017 год. во 10:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 05.06.2017 год.