Наставно-научниот кадар на Факултетот изврши тренинг-обука на научни работници од Ветеринарниот институт при Академијата за земјоделски науки на Таџикистан

Во рамките на континуираната соработка со заедничката дивизија на Организацијата за храна и земјоделие (FAO) и Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), вработените од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје организираа тематски тренинзи за вкупно петмина научни работници од Ветеринарниот институт при Read More …