Јавна одбрана на докторска дисертација – Љупчо Ангеловски

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202- 1222/4 од 14.09.2021 година, соопштуваме дека: На ден 06.10.2021 година (среда) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна Read More …