Јавна одбрана на дипломски труд – Ена Добриќ

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-735 од 01.06.2021) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Read More …