Покана за интервју со исвестување за во врска со огласот бр. 03-363 од 29.03.2021 година

Бр. 03-414 05.04.2021 година Предмет: Покана за интервју со исвестување за во врска со огласот бр. 03-363 од 29.03.2021 година Почитувани,      Врз основа на Огласот бр. 03-363 од 29.03.2021 година за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело за Read More …