Соопштение – Специјална патологија

СООПШТЕНИЕ Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА се презакажува и истиот ќе се одржи на 28 и 29.9.2020 год. со почеток во 10.00 часот. Пријавување електронски на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk Поради следење на препораките поврзани со состојбата со корона вирусот ќе Read More …

Јавна одбрана на дипломски труд – Катерина Бучуковска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1214 од 14.09.2020) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Read More …