Соопштение – Специјална патолошка морфологија

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 20 и 27.07.2020 год. со почеток во 10.00 часот во салата за обдукција. Студентите се должни да се пријават електронски најдоцна до 15.07.2020 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk Поради следење Read More …

Информација за колоквиуми по предмет Хранливи, лековити и отровни растенија проф. д-р Ромел Велев

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека колоквиумот од Општиот и Специалниот дел по предметот Хранливи, лековити и отровни растенија во испитниот рок јуни-јули ќе се одржи на 01.07.2020 год. (среда) со физичко присуство во предавална Read More …

Известување по предметот Сточарство

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека завршниот испит по предметот Сточарство во испитниот рок јуни – јули ќе биде одржан на 14.07.2020 год. (вторник) со физичко присуство во микроскопската училница на Факултетот со почеток во Read More …

Јавна одбрана на докторска дисертација – Мирослав Ќосевски

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202- 861/6 од 16.06.2020 година, соопштуваме дека На ден 2.07.2020 година (четврток) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна Read More …

Известување за предметот Хистологија со ембриологија

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот Хистологија со ембриологија ќе се изведе по електронски пат и по пат на физичко присуство, во зависност од изборот на самите студенти. Термини за полагање по електронски пат се: 26.6 – прв и Read More …

Соопштение Општа патологија и Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 1 и 8.07.2020 год. со почеток во 10.00 часот во микроскопската училница. Пријавување за испит до 22.6.2020. Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 3 и 10.07.2020 год. Read More …

Одлука за спроведување на наставните активности за периодот од Јуни до Септември 2020 година

Согласно Одлуката на наставно-научниот совет на Факултетот, донесена на 16 јуни 2020 година за спроведување на наставните активности за периодот од јуни до септември 2020, се известуваат студентите дека наставата и испитите ќе се реализираат според насоките дадени во Одлуката. Read More …

Соопштение за испит по предметот Биостатистика

Се известуваат студентите што ќе полагаат испит Биостатистика:Истиот ќе се одржи на ден 29.06.2020 Понеделник во 11.00 часот Студентите што ќе полагаат треба да се пријават на следниов линк:Пријава за испит Биостатистика 29.06.2020 За дополнителни прашања обратете се на следнава Read More …