Прва – Студентска конференција за Глобални климатски промени (СКГКП)

Факултетското студентско собрание при Факултет за ветеринарна медицина, во соработка со Факултетските студентски собранија на Факултетот за земјоделски науки и храна, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ и Комисија за наука – УСС-УКИМ, имаат чест и задоволство Read More …