Термини за испит и реколоквирање по Општа, Специјална и Судска

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ И КОЛОКВИУМ Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 5.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 6.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по Read More …