ОГЛАС за избор на демонстратори во учебната 2019/2020 година

За учебната 2019/2020 година се распишува оглас за избор на 19 демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на прв и втор циклус интегрирани студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, и тоа на: Ветеринарен институт Институт за храна Институт за Read More …