Одлука за доделување на стипендии за студентите на УКИМ 2019/2020

Бројот на стипендиите за учебната 2019/2020 година на Универзитетот изнесува 240 стипендии, распределени по 10 за секој факултет. Износот на секоја стипендија е во висина на партипацијата утврдена со Конкурсот за соодветниот факултет, односно студиската програма. Стипендиите се доделуваат само Read More …

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во прва година на ФВМ – Скопје во академската 2019/2020 година

Запишувањето на примените кандидати ќе биде на 11.09.2019 година од 9-14 ч. 1. Индекс и Студентска легитимација (се купуваат во книжара) 2. Формулар за упис на семестар (се купува во книжара) 3. Статистички лист (се подигнува на шалтерот за студентски Read More …