Конкурс CEEPUS програма

Се известуваат професорите, соработниците и студентите на ФВМ-С дека во академската 2019/2020 година, летен семестар, преку програмата за размена на професори соработници и студенти – CEEPUS, може да конкурираат на ФВМ-С. Листата на слободни места за конкурирање и самото соопштение Read More …

Прв академски час 2019/2020 година

СООПШТЕНИЕ Се известуваат студентите од прва година дека на 1 октомври 2019 год. (вторник) во 11:00 часот во предавлна 2 (амфитетатар) на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи првиот академски час, на кој што деканот, проф. д-р Лазо Пендовски, Read More …

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во прва година на ФВМ – Скопје во академската 2019/2020 година

Запишувањето на примените кандидати ќе биде на 30.09.2019 година од 9-14 ч.  Индекс и Студентска легитимација (се купуваат во книжара) Формулар за упис на семестар (се купува во книжара) Статистички лист (се подигнува на шалтерот за студентски прашања) Три фотографии Read More …

Пријавување за упис на кандидати на ФВМ-С – Tрет уписен рок

При прјавувањето за запишување на кандидатите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, кандидатите ги поднесуваат следните документи во следните рокови. Пријавувањето на кандидатите во третиот уписен рок е на 25.09.2019 година од 09-14 ч. Пријавувањето со документи ќе се Read More …