1st International Regenerative Medicine Workshop

On 12th of September 2019 the Faculty if veterinary medicine-Skopje will organize the 1st International regenerative medicine workshop with thematic topic: “Introduction to cell-based-and platelet rich plasma (PRP) therapies: Clinical-translational approach” During the workshop, the participants will have opportunities to learn for the latest trends in stem Read More …

Одржан Отворениот ден на УКИМ, 22.8.2019 год.

На 22.8.2019 год. ФВМС, како и секоја година, имаше свој штанд во рамките на Отворениот ден на УКИМ, кој оваа година се одржа на градскиот плоштад. Нашиот Факултет ги претстави новиот „Водич за студенти“ и „Прегледот на предметните програми“, некои наслови Read More …

Јавна одбрана на дипломски труд – Елена Радевска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1467 од 22.08.2019) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Read More …

Известување за термини за полагање на предметот Хистологија со ембриологија во септемврискиот испитен рок

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот ХИСТОЛОГИЈА СО ЕМБРИОЛОГИЈА во септемврискиот испитен рок ќе се одржи во два термина: 5.09.2019 во 10.00 часот 26.09.2019 во 10.00 часот Напомена: Студентите се должни најдоцна два дена пред полагањето да се пријават Read More …

На 22 август ќе се одржи манифестацијата „Отворен ден 2019“

Непосредно пред започнувањето на запишувањето на новата генерација студенти, во рамките на одбележувањето на 70-годишнината на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на 22. Август ќе се одржи манифестацијата „Отворен ден“. На оваа манифестација ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, а ќе Read More …

Испит Хемија – септемвриска испитна сесија

Почитувани, Испитот по Хемија во септемвриската испитна сесија ќе се одржи на: 17.09.2019 во 12:00ч. во Предавална 1 – Стехиометрија 24.09.2019 во 12:00ч. во Предавална 1 – Хемија За испитот по Стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор. Соопштението можете да Read More …

Конкурс за доделување на средства за реализација на научно-истражувачки проекти на ФВМ-С при УКИМ

Врз основа на член член 7 од Правилникот за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Униврезитетски гласник УКИМ бр. 416 од 25 јануари Read More …

Monitoring, morphological and molecular identification and phylogenetic characterization of the red lupine (Dermanyssus gallinae) in poultry farms in the Republic of Macedonia

Head Researcher: Dr. Aleksandar Dodovski, PhD Participants: Miroslav Kjosevski, DVM; ass. Dr. Igor Dzadzovski; Branko Angjelovski, PhD; Zagorka Popova, MSc; Ljubica Rasic, DVM; Aleksandar Trajchovski, DVM; Tamara Andreevska Blazevska, DVM; Miroslav Jovanovski, DVM Duration: 2019-2020 Funded by: UKIM Type of project: Read More …