Јавна одбрана на докторска дисертација – Мартин Николовски, ДВМ

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на ФВМ-С бр. 020-956/2 од 06.06.2019 год., соопштуваме дека На ден 02.07.2019 година (вторник) со почеток во 11 часот во просториите на ФВМ-С, во предавална бр. 2, Мартин Николовски, јавно ќе Read More …

Јавна одбрана на дипломски труд – Марко Ивановски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1127 од 20.06.2019) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Read More …

Резултати од испитите на Катедрата по биохемија и биологија на клетка одржани во јунската испитна сесија

Испитот го положиле: Биологија на клетка: 1385 1388 1412 1413 Биохемија 1350 1353 1367 1373 1380 1404 Клиничка биохемија 1284 1288 1304 1319 1331 1334 1339 __________________________   Проф. д-р Велимир Стојковски

Јавна одбрана на Докторска дисертација – Мартин Николовски, ДВМ

Наставно-научниот совет  на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 06.06.2019 година, ја усвои Рецензијата за оцена на докторската дисертација под наслов „Зголемување на криопрезервацискиот капацитет на ејакулатни медиуми за овчеполска праменка со употреба на семинална плазма и глутатион“ Read More …