Докторска дисертација – Мартин Николовски

„Наставно-научниот совет  на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 10.05.2019 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот Мартин Николовски, ДВМ, со наслов ,,Зголемување на криопрезервацискиот капацитет на ејакулатни медиуми за овчеполска праменка со Read More …

Термини за полагање на предметот Хистологија со ембриологија во јунската сесија 2019 год.

Се известуваат студентите дека полагањето на испитот ХИСТОЛОГИЈА со ЕМБРИОЛОГИЈА во ЈУНСКИОТ испитен рок ќе се одржи  во следните термини: 7.06.2019 во 10.00 ч. 28.06.2019 во 10.00 ч. Напомена: Студентите се должни најдоцна два дена пред полагањето да се пријават Read More …

Јавна одбрана на дипломски труд – Дејан Цветковски

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Заостанување на плацентата-постелката (Retentio Secundinarum) кај млечни крави, изработен од Дејан Цветковски, број на индекс 1008, на ден 10.06.2019 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Read More …

Испит по Хемија во јунска испитна сесија

Испитот по хемија во јунската испитна сесија ќе се одржи на: 13.06.2019 г. во 12.00ч. во Предавална 1 – Стехиометрија 17.06.2019 г. во 12.00ч. во Предавална 1 – Хемија За испитот по стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор. Соопштение.

Соопштение за CEEPUS

Се известуваат професорите, соработниците и студентите на ФВМ-С дека во академската 2019/2020 година преку програмата за размена на професори, соработници и студенти – CEEPUS, може да конкурираат на Факултетите за ветеринарна медицина дадени во соопштението. Истото можете да го погледнете Read More …

Соопштение за пријавите за испит и обрасците за запишување и заверка на семестар

Се известуваат студентите на ФВМ-С при УКИМ во Скопје дека според член 92 од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката  за запишување и студирање на прв циклус студии (дипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на УКИМ во Скопје (Универзитетски Read More …