Јавна одбрана на дипломски труд – Ивица Марковски

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Добивање и употреба на поленот во апитерапијата, изработен од Ивица Марковски, број на индекс 1112, на ден 17.04.2019 во 12.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата Read More …