CEEPUS – Летна школа 2017/2018

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина дека академската 2017/2018 година преку програмата за размена на професори, соработници и студенти – CEEPUS, се организира „Летна школа за ЗООНОЗИ“ од страна на Факултетот за ветеринарна медицина во Загреб. Летната школа ќе се одржи од 29.04.2018 до 04.05.2018 година во Дубровник, Р. Хрватска.

Повеќе детали за Летната школа може да се видат на www.vef.unizg.hf/szd2018

Сите заинтересирани студенти за подетални информации треба да се обратат кај Продеканот за наука и меѓународна соработка.

Документите можете да ги погледате тука:
1. Допис од ФВМ-С
2. Покана од Дубровник
3. Брошура