Архива на Проекти

Наслов на проектот: COST ACTION FA0805, Goat-parasite interactions: from knowledge to control (capara)
Главен истражувач: Smaragda Sotiraki
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска
Времетраење: 23.01.2009-23.01.2012
Финансиран од: COST action
Тип на проектот: меѓународен

Наслов на проектот: COST FA 802 Feed for health
Главен истражувач: Проф. д-р Лучијано Пиноти
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески, Доц д-р Лазо Пендовски, Мирослав Радевски ДВМ, Љупчо Ангеловски ДВМ, Ристо Узунов ДВМ.
Времетраење: 01.12.2008-01.12.2013
Финансиран од: COST action
Тип на проектот: меѓународен

Наслов на проектот: Maternal interaction with gametes and embryos, COST Action FA0702 (acronym GEMINI)
Главен истражувач: University of Sheffield UK
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Тони Довенски
Времетраење: 2008-2012
Финансиран од: COST Action
Тип на проектот: меѓународен

Наслов на проектот: ECONWELFARE, KBBE-1-213095
Главен истражувач: Dr. Hans Spoolder
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески
Времетраење: 01.08.2008 до 31.07.2012
Финансиран од: FP7
Тип на проектот: меѓународен

Наслов на проектот: The Western Balkans University Network for Animal Welfare
Главен истражувач: Проф. д-р Влатко Илиески
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески
Времетраење: 01.09.2008 до 31.12. 2012 година
Финансиран од: RSPCA
Тип на проектот: меѓународен

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]