Архива на Известувања

Испитот по хемија-стехиометрија ќе се одржи на 29.08.2014 година, во 12:00 часот во предавална 1. (Сите студенти кои ќе го полагаат испитот задолжително да носат дигитрон).

Испитот по хемија (општа, неорганска и органска) ќе се одржи на 15.09.2014 година, во 12:00 часот во предавална 1.

Сите студенти кои ќе го полагаат испитот во септемвриска испитна сесија да донесат пријава заверена на студентски прашања.

_________________________________________
Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу