Архива на Известувања

Повеќе за практичната настава прочитајте овде.

Се известуваат сите студенти дека пријавувањето на испитите за полагање за Зимската сесија (прв испитен рок) ќе биде од 15.12.2014 година ( понеделник) до 19.12.2014 година (петок).

Се молат сите студенти навремено да ги пријават сите испити што мислат да ги полагаат, да се придржуваат на дадениот рок, за да пријавите бидат навремено доставени до сите професори.

Одделение за студентски прашања

Испитот по хемија-стехиометрија ќе се одржи на 29.08.2014 година, во 12:00 часот во предавална 1. (Сите студенти кои ќе го полагаат испитот задолжително да носат дигитрон).

Испитот по хемија (општа, неорганска и органска) ќе се одржи на 15.09.2014 година, во 12:00 часот во предавална 1.

Сите студенти кои ќе го полагаат испитот во септемвриска испитна сесија да донесат пријава заверена на студентски прашања.

_________________________________________
Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу