Архива на Известувања

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека испитот по предметот Сточарство во септемвриската испитна сесија ќе биде одржан на 15.09.2017 година (петок) со почеток во 08:30 часот.

Доц. д-р Никола Адамов

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 11.09.2017 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 12.09.2017 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 13.09.2017 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 21.08.2017 год. во 10:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 17.08.2017 год.