Архива на Известувања

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202- 1031/6-2 од 27.06.2018 година, соопштуваме дека кандидатот Елена Атанаскова – Петров јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов: „Клинички и дијагностички пристап кај кучешката моноцитна ерлихиоза во Република Македонија“.

Јавната одбрана ќе се одржи на ден 12.07.2016 година (четврток) со почеток во 12 часот во предавална 2 на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, со седиште на ул. Лазар Поп Трајков бр. 5-7.

Соопштението можете да го видите тука.

Докторската дисертација можете да ја видите тука.

Декан,

                                                                                                Проф. д-р Лазо Пендовски

Испитот по предметот Oпшта патологија ќе се одржи на 02.07.2018 год. со почеток во 09.оо часот.

Испитот по предметот Специјална патолошка морфологија ќе се одржи на 02.07.2018 год. со почеток во 13.оо часот.

Испитот по предметот Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 03.07.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 20.07.2018 год. во 11:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 18.07.2018 год.

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје има потреба од ангажирање на шест (6) лица врз оснаова на авторски договор на определно време до 31.12.2018 година за работни места со средно и високо образование и тоа:

 • едно (1) лице, со завршено средно образование ветеринарен техничар за потребите на Ветеринарниот институт
 • едно (1) лице, со завршено високо образование од научното поле ветеринарна медицина за потребите на Ветеринарниот институт
 • две (2) лица со завршено високо образование од научното поле ветеринарна медицина за потребите на Универзитетската ветеринрана болница
 • едно (1) лице со завршено високо образование од научните полиња ветеринарна медицина, природно-математичките науки и биомедицинските науки за потребите на Институтот за храна
 • едно (1) лице со завршено високо образование од научното поле ветеринарна медицина за потребите на Институтот за репродукција и биомедицина

Потребна документација: пријава со назначување на работното место за кое се поднесуваат документи која ги содржи најмалку следниве податоци: име и презиме, датум и место на раѓање, адреса и место на живеење, адреса на електронска пошта, телефон, биографија, уверение/диплома за завршен степен на образование.

Документите се доставуваат во оригинал или заверен препис кај нотар.

Рокот за пријавување е до 11 јуни 2018 година до 16.00 часот.

Начинот на спроведување на селекција на кандидатите ќе се спроведе со проверка на пријавата и доказите и интервју со пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите.

Пријавата со документацијата се доставува во архивата на Факултетот за ветеринарна медицина.

                                                                        Факултет за ветеринарна медицина- Скопје

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека испитот по предметот Сточарство во вториот испитен рок во учебната 2017/2018 год. ќе биде одржан на 11.06.2018 год. (понеделник) со почеток во 08:30 часот.

 

Катедра за сточарство
Доц. д-р Никола Адамов

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испитите за третиот испитен рок (август-септември), ќе се одвива од 02-06.07.2018 година.
За пријавување на испит потребно е пријава за испит од книжара и администравина такса од 50 денари уплатена во банка или пошта.

Известувањето можете да го погледнете тука.

Со почит,
Марија Николиќ
Советник за студентски прашања

Се известуваат професорите, соработниците и студентите на Факултетот за ветеринарна медицина дека во академската 2018/2019 година преку програмата за размена на професори, соработници и студенти – CEEPUS, може да конкурираат на Факултетите за ветеринарна медицина за следните места:

 • Загреб – 1 професор –1 месец
 • Загреб – 1 студент – 3 месеци
 • Загреб – 2 студенти –1 месец
 • Белград – 1 студент – 1 месец
 • Будимпешта – 1 студент – 1 месец
 • Љубљана – 1 студент – 3 месеци
 • Сараево – 1 студент – 1 месец
 • Виена – 1 студент – 1 месец

Сите заинтересирани може да аплицираат до 15.06.2018 на http://www.ceepus.info/

За подетални информации може да се обратат кај Продеканот за наука и меѓународна соработка.

Соопштението можете да го видите тука.

 

Координатор за CEEPUS

Продекан за наука и меѓународна соработка

         Проф. д-р Зехра Хајрулаи – Муслиу

Во периодот од 03-05 мај 2018 година беше оддржан ,,20-ти Интернационален Научно Истражувачки Ветеринарно Медицински Конгрес за студенти” при Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул, Турција, од страна на 3 студенти на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. Димитар Божиновски, Лина Накевска и Сандра Ташковска беа студентите кои го претставија ФВМ-С со орални презентации од области на анатомија, патофизиологија и благосостојба на домашните животни и тоа:

 • Димитар Божиновски (студент од петта година): “Interpretationn of computer tomography (CT) split images using S10 thin-plastinated anima model” под менторство на: проф. д-р Лазо Пендовски и проф. д-р Влатко Илески од катедрата за Анатомија на домашните животни.
 • Лина Накевска (студент од петта година): “Multimodal Management Aproach in Assaf Sheep Breeding” под менторство на: проф д-р. Игор Улчар и доц. д-р Ирена Целеска од катедрата за Патофизиологија.
 • Сандра Ташковска (студент од втора година): “Circardian behavioral rhytm of dairy cows in loose housing system” под менторство на: проф. д-р Влатко Илески и доц. д-р Мирослав Радевски од катедрата за Благосостојба на домашните животни.

Студентите успешно ги реализираа своите проекти, со што стекнаа искуство на презентирање и презентирачки вештини на повисоко ниво пред јавен и интернационален публицитет, со што одлично го покажаа својот интелектуален капацитет во пишување на абстракти, истражување и изработување на научни трудови, кои ќе им овозможуваат и олеснуваат во работата за понатамошните предизвици.  Пред се, стекнати се контакти од останатите Факултетите за ветеринарна медицина во меѓународните кругови, разменети се контакти и видлива е амбицијата за понатамошна соработка

Почитувани љубители на животни и драги сопственици на домашни миленици! Со радост ве покануваме заеднички да одбележиме ДЕНОВИ НА ВАШЕТО МИЛЕНИЧЕ во сабота – 12.05.2018, во Градски парк (Школка)! Факултетот за Ветеринарна медицина – Скопје заедно со студентската организација IVSA Македонија и град Скопје, Ви подготви многубројни активности за Вас и Вашите миленичиња! Повелете заедно да се информираме и научиме за правилна грижа на Вашите верни пријатели и како до среќно и здраво милениче!

Заверката на летниот семестар во учебната 2017/2018 година ќе биде од 21-25.05.2018 година.

Потребни документи за заверка се:

 1. Индекс со сите собрани потписи од предметните професори за тековниот семестар
 2. Пополнет формулар за заверка на семестарот со уплатница за административна такса од 50 денари.

 

Продекан за настава

                                                                                                      проф. д-р Игор Улчар

На 5.5.2018 година од 10:00 до 17:00 часот се организира отворен ден на Универзитетот „Св Кирил и Методиј“.

Централниот настан е предвиден на Кампусот на техничките факултети, каде што ќе бидат сместени штандовите на факултетите. И оваа година ФВМ-С е дел од настанот.

Посетителите ќе имаат можност непосредно, во разговор со наставниот кадар и со студентите, да се запознаат со дејноста на најстарата високообразовна институција во нашата земја, како и со нејзината долга традиција, мисија и визија. Во изложбените простори се предвидени разновидни презентации на активностите и проектите на наставниците и студентите, изложба на богатата научна дејност на Универзитетот: монографии, учебници, преводи и научни списанија.

Покрај тоа ќе има и голем број на забавни содржини и музичка програма со почеток од 10 ч.

Денот е наменет за средношколците од средните училишта во Р. Македонија, но и убава можност за сите оние кои сакаат да дознаат нешто повеќе за програмите на постдипломските и докторските студии на Универзитетот.