Архива на Известувања

Се известуваат студентите дека полагањето на тестовите по предметот РЕПРОДУКЦИЈА ќе се одржи на ден 02.09.2015 год. (среда) со почеток во 8.00 часот.

Практичниот дел од испитите по РЕПРОДУКЦИЈА , ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ НА ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ и ОСНОВИ НА КЛИНИЧКА и ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА ќе се одржат на ден 04.09.2015 год. (петок) со почеток во 9.00 часот во краварска фарма Трубарево.

ОД КАТЕДРИТЕ

Се известуваат студентите на ФВМ-Скопје дека писмениот испит по предметот Биостатистика ќе се одржи на 04.09.2015 година во предавална 2, со почеток во 09:00 часот.

Асистент
Никола Адамов

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот Хистологија со ембриологија во августовско-септемвриската испитна сесија ќе се одржи во следните термини:

21.08.2015 (петок) и 3.09.2015 (четврток)

Студентите може да изберат за полагање само еден термин.

Напомена: Студентите се должни најдоцна два дена пред полагањето на испитот да се пријават кај предметниот професор или асистент.

Од катедрата