Резултати од првата и втората континуирана проверка по предметот Сточарство

Почитувани студенти, Во прилог се резултатите од двете одржани континуирани проверки по предметот Сточарство. Резултатите со освоените бодови од двете континуирани проверки, можете да ги погледнете тука.

РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ПО БИОЛОГИЈА НА КЛЕТКА ОДРЖАН НА 02.02.2024

Почитувани студенти, Во продолжение се резултатите од одржаниот завршен испит по предметот Биологија на клетка. Испитот го положиле студентите со број на индекс: 1456 1470 1502 1510 1550 Катедра за биохемија клиничка биохемија и биологија на клетка