Експертска мисија на ECDC, EFSA и DG SANTE во посета на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје како водечка високо-образовна и истражувачка институција во државата за тестирањa од областа на Антимикробната отпорност (АМО), беше предмет на евалуација на своите активности од страна на експертска комисија на Европскиот центар за превенција и Прочитај повеќе …

Резултати од првиот одржан коловиум по предметот Физиологија на животните

Почитувани студенти, Во прилог се резултатите од одржаниот колоквиум по предметот Физиологија на животните на 17.01.2024 година. Резултатите можете да ги погледнете тука.