РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ПО БИОЛОГИЈА НА КЛЕТКА ОДРЖАН НА 29.01.2024

Почитувани студенти, Во продолжение се резултатите од одржаниот практичен испит по предметот Биологија на клетка. Испитот го положиле студентите со број на индекс: 1482 1491 1502 1550 1554 Од Катедрата за биохемија, клиничка биохемија и биологија на клетка

Термин за поправен колоквиум по предметот Патолошка морфологија

Се известуваат сите студенти кои треба да полагаат поправен колоквиум по предметот Патолошка морфологија дека истиот ќе се одржи на 31.01.2024 година (среда), во предавална број 3 со почеток од 12:00 часот. Задолжително е пријавување кај предметниот наставник на Катедрата, Прочитај повеќе …

Известување за термини за испит по предметот Сточарство

Почитувани студенти, Во прилог е известувањето за термините за испит по предметот Сточарство во јануарско-февруарската испитна сесија 2024 година. https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2024/01/Известување-Сточарство.pdf

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И УПИС НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Заверката на предметите од зимскиот и запишување на предметите од летниот семестар, за учебната 2023/2024 година ќе  биде во период од 05 до 16 февруари 2024 година. Летниот семестар започнува на 15 февруари 2024 година и трае до 31 мај Прочитај повеќе …

Источно-европска конференција од областа на ветеринарната дерматологија 23-24 февруари, 2024 година

Источно-европската асоцијација за ветеринарна дерматологија во соработка со Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје како локален организационен одбор, ја организираат првата Источно-европска конференција од областа на дерматологијата која ќе се одржи во Хотел Мериот, Скопје во период од 23-24 февруари 2024 година. Прочитај повеќе …

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА

Се известуваат студентите запишани во прва година во учебната 2023/2024 година на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”  во Скопје дека е потребно да се јават на задолжителен систематски преглед во период од 16.01.-29.02.2024 година од Прочитај повеќе …

Конкурс за запишување на студенти на втор циклус специјалистички студии во учебната 2023/2024 година

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје распишува Конкурс за запишување студенти  на  втор циклус студии во учебната 2023/2024. Рокови за пријавување и запишување:     Втор уписен рок Пријавување на кандидатите 05 до 16.02.2024 Запишување на кандидатите 20 и 21.02.2024 Прочитај повеќе …

Резултати од втората континуирана проверка по предметот Репродукција

Почитувани студенти, Во прилог се реултатите од втората континуирана проверка по предметот Репродукција. Линк до резултатите https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2024/01/Резултати-од-ВТОРА-континуирана-проверка-12012024.pdf

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА И СУДСКО ВЕТЕРИНАРСТВО И ВЕТЕРИНАРНА ЕТИКА

Почитувани студенти, Во продолжение се термините за полагање на испити по предметите Патолошка морфологија и Судско ветеринарство и ветеринарна етика во јануарско-феверуарската испитна сесија. 06.02.2024 година (вторник) – Општа патологија 07.02.2024 година (среда) – Специјална патологија 08.02.2024 година (четврток) – Прочитај повеќе …

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА 2023/2024 ГОД., НА КАТЕДРАТА ЗА БИОХЕМИЈА, КЛИНИЧКА БОХЕМИЈА И БИОЛОГИЈА НА КЛЕТКА

Почитувани студенти, Во продолжение се термините за полагање на испити по предметите Биологија на клетка, Биохемија и Клиничка биохемија во јануарско-феверуарската испитна сесија. Биологија на клетка 29.01.2024 (практичен испит) 02.02.2024 (завршен испит) Биохемија 05.02.2024 (практичен испит) 07.02.2024 (завршен испит) Клиничка Прочитај повеќе …