Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – втор уписен рок 2023/2024 год.

Сите заинтересирани кандидати, документите ги доставуваат со физичко присуство во Службата за студентски прашања на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, согласно објавените датуми. Рок за пријавување и запишување Втор уписен рок Пријавување на кандидатите 11.12.2023 – 22.12.2023 Објавување прелиминарни листи 28.12.2023 Прочитај повеќе …