Соопштение за летна студентска пракса

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека е распишан Kонкурс за летна студентска пракса/стажирање преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 15 Април 2023.  Детални податоци се дадени на следниот линк: https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/02/Konkurs-letna-studentska-praksa-2023.pdf Факултетот организира информативен состанок во врска  со оваа мобилност, Прочитај повеќе …

Нова опрема во Лабораторијата за биохемија, клиничка биохемија и биологија на клетка на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје

Во Лабораторијата за биохемија, клиничка биохемија и биологија на клетка на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, инсталирана е и пуштена во работа нова најсовремена опрема – автоматски биохемиски анализатор, ензимски имунофлуоресцентен анализатор и хематолошки анализатор во функција на Универзитетската ветеринарна Прочитај повеќе …

Одлука за распишување избори за заменик студентски правобранител

1. Се распишуваат избори за заменик студентски правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.2. Кандидатите кои сакаат да се пријават поднесуваат барање коешто е во прилог на оваа одлука, го заверуваат во архивата на Факултетот Прочитај повеќе …

Резултати од завршниот испит по предметот Биологија на клетка одржан на 06.02.2023 година

Во прилог се резултатите од завршниот испит по предметот Биологија на клетка, одржан на 06.02.2023 година.. Испитот го положиле: Број на индекс: Оценка 1438 (6)   1447   (7) 1487 (9) 1535 (8) Катедра за биохемија и биологија на клетка Прочитај повеќе …

Резултати од завршен испит по предметот Биологија на клетка одржан на 06.02.2023 годинаhttps://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/02/Резултати-од-испитот-Биологија-на-клетка-одржан-на-06.02.2023-год.-1.pdf