ОДРЖАНА ТРИБИНА “ЕАЕВЕ-ФВМС ПРИДОБИВКИ И ПОТРЕБИ”

На 24 јануар 2023 година на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје се одржа трибина со наслов “ЕАЕВЕ-ФВМС ПРИДОБИВКИ И ПОТРЕБИ”. Трибината ја водеа проф. д-р Лазо Пендовски, декан на Факултетот заедно со проф. д-р Ненад Турк, поранешен декан на Факултетот за Прочитај повеќе …

Соопштение за заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар во учебната 2022/2023 година

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишување на предметите од летниот семестар, за учебната 2022/2023 година ќе  биде во период од 06 до 17 февруари 2023 година, согласно Студентскиот календар. (линк до соопштение)

Одлука за констатирање на изборот на предложените кандидати за претседател и за членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2022/2023 година

https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/01/Одлука-за-избор-на-претседател-и-членови-на-ФСС-2022-2023.pdf

Термини за испит од Катедрата за Биохемија, Клиничка биохемија и Биологија на клетка

Биологија на клетка• Втор колоквиум (20.01.2023 во 10.00 ч.)• Практичен испит* (2.02.2023 во 10.00 ч. *Само за студентите заклучно со генерација 2021/2022)• Завршен испит (6.02.2023 во 10.00 ч.) Биохемија• Практичен испит (8.02.2023 во 10.00 ч.)• Завршен испит (10.02.2023 во 10.00 Прочитај повеќе …

Одлука за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

Се распишуваат избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје. Изборите ќе се спроведат на 11.01.2023 год. (среда),  во Предавална  1, со тајно гласање во период од 10 до 14 часот. https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/01/Одлука-за-избор-на-претседател-и-членови-на-ФСС_000125.pdf