ДОДЕЛЕНИ ИНДЕКСИТЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА СКОПЈЕ

На 3.10.2022 година на  Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина проф. д-р Лазо Пендовски, ја отвори новата учебна година со свечено доделување на индексите на новите студенти – бруцоши и накратко го презентира начинот на изведување на наставната програма. Деканот Прочитај повеќе …