Упатство за правилно пополнување на индекси

Непарни семестри (1, 3, 5, 7, 9, 11) Правилно пополнување на индекс – Прва година Правилно пополнување на индекс – Втора година Правилно пополнување на индекс – Трета година Правилно пополнување на индекс – Четврта година Правилно пополнување на индекс Прочитај повеќе …

Информации во врска со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус (специјалистички) студии по Безбедност на храна, на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на ФВМ-Скопе, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за учебната 2022/2023 година на студиската програма Безбедност и квалитет на храна (специјалистички студии), ги известуваме сите заинтересирани кандидати Прочитај повеќе …

ВТОР УПИСЕН РОК за запишување на студенти на прв + втор циклус интегрирани студии на ФВМ-С во учебната 2022/2023

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година, пријавувањето на кандидатите за Прочитај повеќе …