Реализирана обука за лабораториска дијагностика

На 20.4 и 21.4.2022 година во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје (ФВМ-С) се одржа обука за лабораториски методи за дијганостика, наменета за наставници од Државното средно училиште – Регионален центар за стручно образование и обука „Киро Бурназ“ Прочитај повеќе …