Потпишани договори за соработка помеѓу Факултетот за Ветеринарна Медицина од Скопје и Ветеринарниот Факултет од Сараево

Делагација од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“’ во Скопје , предводена од Деканот проф. д-р Лазо Пендовски, Продеканите проф. д-р Ксенија Илиевска и проф. д-р Искра Цветковиќ и Раководителот на Институтот за храна проф. д-р Прочитај повеќе …