Проекти финансирани од УКИМ

Тековен конкурс КОНКУРС за доделување средства за финансирање на научноистражувачки проекти за 2021/2022 година Прилози на Конкурсот  – НИП – образец 1  – НИП – образец 2  – НИП – образец 3  – НИП – образец – согласност Документи ПРАВИЛНИК Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на докторска дисертација – Aрита Сабриу Хаџијаха

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202-1695/4 од 3.12.2021 година, соопштуваме дека На ден 23.12.2021 година (четврток) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на докторска дисертација – Марија Раткова Мановска

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202-1695 од 3.12.2021 година, соопштуваме дека На ден 21.12.2021 година (вторник) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на докторска дисертација – Марија Раткова Мановска

На 21 декември 2021 година (вторник), со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, кандидатот Марија Раткова Мановска ќе брани докторска дисертација со наслов: “Ентеротоксогени соеви на стафилококи во млечната индустрија во Р.С. Македонија” пред Комисија во состав: Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на докторска дисертација – Арита Сабриу Хаџијаха

На 23 декември 2021 година (четврток), со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, кандидатот М-р Арита Сабриу Хаџијаха ќе брани докторска дисертација со наслов: “Оптимизација и валидација на real-time PCR метод за анализа на генетски модифицирана храна” Прочитај повеќе …

Доделена “ЗЛАТНА ПЛАКЕТА” за Факултетот за ветринарна медицина – Скопје за допринос и унапредување на Факултетот за ветеринарна медицина во Белград

Делагација од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на 24 ноември 2021 година предводена од деканот проф. д-р Лазо Пендовски остварија официјална посета по повод 85 години од основањето на Факултетот за ветеринарна медицина при Универзитетот во Белград. На  свечената академија ФВМ-С Прочитај повеќе …