Термини за испит Општа, Специјална патологија и Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 24.1.2022 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 25.1.2022 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Марија Чапова

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1830/2 од 21.12.2021 година) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Прочитај повеќе …

Наставно-научниот кадар на Факултетот изврши тренинг-обука на научни работници од Ветеринарниот институт при Академијата за земјоделски науки на Таџикистан

Во рамките на континуираната соработка со заедничката дивизија на Организацијата за храна и земјоделие (FAO) и Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA), вработените од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје организираа тематски тренинзи за вкупно петмина научни работници од Ветеринарниот институт при Прочитај повеќе …

Проекти финансирани од УКИМ

Тековен конкурс КОНКУРС за доделување средства за финансирање на научноистражувачки проекти за 2021/2022 година Прилози на Конкурсот  – НИП – образец 1  – НИП – образец 2  – НИП – образец 3  – НИП – образец – согласност Документи ПРАВИЛНИК Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на докторска дисертација – Aрита Сабриу Хаџијаха

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202-1695/4 од 3.12.2021 година, соопштуваме дека На ден 23.12.2021 година (четврток) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на докторска дисертација – Марија Раткова Мановска

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202-1695 од 3.12.2021 година, соопштуваме дека На ден 21.12.2021 година (вторник) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на докторска дисертација – Марија Раткова Мановска

На 21 декември 2021 година (вторник), со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, кандидатот Марија Раткова Мановска ќе брани докторска дисертација со наслов: “Ентеротоксогени соеви на стафилококи во млечната индустрија во Р.С. Македонија” пред Комисија во состав: Прочитај повеќе …