Награда за најдобар научник на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје за д-р Александар Цветковиќ, научен соработник од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје

На 10 ноември 2021 година, во Ректоратот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје се одбележа Светскиот ден на науката. На настанот, Ректорот на Универзитетот, проф. д-р Никола Јанкуловски ги промовираше најдобрите научници на Универзитетот во одделни научноистражувачки подрачја Прочитај повеќе …