Почесен доктор (Doctor honoris causa) за проф. Д-р Јозеф Лауринчик на Факултетот за ветеринарна медицина при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

На 5 ноември 2021 година, во аулата на Ректоратот на  Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје се одржа свечена промоција за доделување на титулата почесен доктор (doctor honoris causa) на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”во Скопје за д-р Јозеф Прочитај повеќе …