Признанија за “Најдобри во Агробизнисот” за Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје и за деканот проф. д-р Лазо Пендовски на 88. Меѓународен саем за земјоделство во Нови Сад, Србија

     Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на 88. Меѓународен саем за земјоделство кој се одржа во Нови Сад, Република Србија организиран од партнер земјата Репулика Чешка, освои специјално признание за “Меѓународен допринос во агробизнисот” при оценувањето на квалитетот на услугите Прочитај повеќе …