Соопштение за упис на Втор циклус на студии по Безбедност и квалитет на храна

Документи за пријавување Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да Прочитај повеќе …