КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 40 (ЧЕТИРИЕСЕТ) СТИПЕНДИИ ОД ФОНДАЦИЈАТА „АТАНАС БЛИЗНАКОФ“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје доделува 40 (четириесет) стипендии на студенти запишани на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2021/2021 година. Право да конкурираат Прочитај повеќе …

Објавени се листите со примени студенти од втора и повисоките години на студии во студентските домови, аплицирањето за бруцошите започнува од понеделник

Министерството за образование и наука информира дека резултатите од Конкурсот за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2021/2022 година, кои се однесуваат на студентите од Прочитај повеќе …