Интерен оглас

Врз основа на член 16 став 4 од Изјавата за основање на Друштвото – Центар за едукација, истражување, примена, развој и унапредување на ветеринарната медицина ЕДУВЕТ ДООЕЛ – Скопје, чијшто единствен содружник е УКИМ- Факултет за ветеринарна медицина – Скопје, Прочитај повеќе …

Пријавување за упис на кандидати на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје

При прјавувањето за запишување на кандидатите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, кандидатите ги поднесуваат следните документи во следните рокови. Пријавувањето на кандидатите во првиот уписен рок е на 31.08.2021 и 01.09.2021 година година од 09-14 ч. Пријавувањето на Прочитај повеќе …

Докторска дисертација – Љупчо Ангеловски

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, со Одлука број 0202-851/3, донесена на седницата одржана на 29.06.2021 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатот Љупчо Ангеловски, доктор по ветеринарна медицина, со наслов „Типизација на Campylobacter Прочитај повеќе …

Испити во септемвриската испитна сесија 2021 на катедрата за Биохемија и биологија на клетка

Биологија на клетка практичен:  27.08.2021 завршен: 13.09.2021 Биохемија практичен: 27.08.2021 завршен:14.09.2021 Клиничка биохемија практичен: 27.08.2021 завршен: 14.09.2021 Студентите кои ќе полагаат треба испитот да го пријават во службата за Студентски прашања и на мејл на предметниот наставник најдоцна до 20.08.2021.