Јавна одбрана на дипломски труд – Сара Ѓорѓиевска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-0584 од 28.04.2021) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …

Известување по Оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело

Бр. 03-447 09.04. 2021 година Предмет: Известување по Оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година Почитувани, Ве известуваме дека по спроведента постапка за објавениот Оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на Прочитај повеќе …

Покана за интервју со исвестување за во врска со огласот бр. 03-363 од 29.03.2021 година

Бр. 03-414 05.04.2021 година Предмет: Покана за интервју со исвестување за во врска со огласот бр. 03-363 од 29.03.2021 година Почитувани,      Врз основа на Огласот бр. 03-363 од 29.03.2021 година за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело за Прочитај повеќе …

Спроведување на анкета за моралниот и етички однос кон домашните миленици

Центарот за благосостојба при Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје во соработка со Ветеринарниот универзитет од Виена ги истражува моралните и етичките норми во нашето општество кон домашните миленици. https://www.slobodenpecat.mk/treba-li-da-gi-vkluchime-domashnite-mileniczi-vo-popisot/