Нова софтверска алатка за пристап до записи од лабораториски услуги на Институт за храна при Факултет за ветеринарна медицина-Скопје

Почитувани коминтенти  Особена чест и задоволство ни претставува што ни ја доверивте Вашата доверба за контролата на квалитетот и безбедноста на Вашите производи и производствени процеси. Со цел да ја унапредиме нашата соработка и доверба, а имајќи го притоа досегашното искуство, Прочитај повеќе …

Одлука за распишување избори за заменик студенстки правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

1. Се распишуваат избори за заменик студенстки правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје. 2. Кандидатите кои сакаат да се пријават поднесуваат барање коешто е во прилог на оваа одлука, го заверуваат во архивата на Прочитај повеќе …