Интерен повик за вклучување во проект за биосигурност на фарми за молзни крави при Катедрата за хигиена на животните и животната средина

Катедрата за анимална хигиена и заштита на животна средина во соработка со уште неколку Катедри при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје (ФВМС) започнува со имплементација на проектот “NAtional Platform for Improving Biosecurity in Dairy Cattle Farms (NAPIB)” чија главна Прочитај повеќе …