Соопштение – Специјална патологија

СООПШТЕНИЕ Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА се презакажува и истиот ќе се одржи на 28 и 29.9.2020 год. со почеток во 10.00 часот. Пријавување електронски на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk Поради следење на препораките поврзани со состојбата со корона вирусот ќе Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Катерина Бучуковска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1214 од 14.09.2020) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Прочитај повеќе …

Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје врши наставно-образовна, научно-истражувачка и апликативна дејност од областа на ветеринарната медицина. Дејноста на ФВМ-С се остварува преку организирање студии, пренесување на знаења, развој и промоција на образованието и науката во ветеринарното здравство во Македонија, Прочитај повеќе …