Соопштение за предметите Општа и Спцеијална патологија и Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 10 i 11.9.2020 год. со почеток во 10.00 часот. Пријавување електронски најдоцна до 7.9.2020 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 17 i 18.9.2020 Прочитај повеќе …