Известување – Сточарство

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека завршниот испит по предметот Сточарство во септемврискиот испитниот ќе биде одржан на 15.09.2020 год. (вторник) со физичко присуство во микроскопската училница на Факултетот со почеток во 10:00 часот. Катедра Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Иван Лозанче

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1116 од 20.08.2020) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Александар Цикалов

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1084 од 17.08.2020) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Драган Коцев

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1082 од 17.08.2020) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Прочитај повеќе …

Соопштение – Биостатистика

Почитувани студенти, Испитот по предметот БИОСТАТИСТИКА ќе се одржи на 25.9.2020 год. со почеток во 10.00 часот. Пријавување електронски најдоцна до 23.09.2020 год. на следната адреса: vasilka@fvm.ukim.edu.mk Од предметниот наставник     Проф. д-р Василка Попоска Треневска

Известување за конференцијата СКГКП

Испрати твоја фотографија и учествувај на геофотоконкурсот во рамки на Студентската конференција за глобални климатски промени СКГКП организиран од Истражувачко здружение на студенти географи “Природник” – EGEA Skopje  Наградените фотографии ќе бидат искористени во календар за 2021 година. Право на Прочитај повеќе …

Соопштение за предметите Општа и Спцеијална патологија и Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 10 i 11.9.2020 год. со почеток во 10.00 часот. Пријавување електронски најдоцна до 7.9.2020 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 17 i 18.9.2020 Прочитај повеќе …